Η πρόπτωση αναφέρετε στην κάθοδο της μήτρας ή και των κολπικών τοιχωμάτων εντός του κολπικού σωλήνα. Η πρόπτωση ποικίλλει σε βαρύτητα και υπάρχουν διάφορα προτεινόμενα συστήματα αξιολόγησης της βαρύτητας της πρόπτωσης, με τις πιο σημαντικές μορφές να αναφέρονται στην έξοδο της μήτρας ή των κολπικών τοιχωμάτων από την είσοδο του κόλπου μερικώς (πρόπτωση 3ου βαθμού) ή πλήρως (πρόπτωση 4ου βαθμού). Περίπου 1 στις 9 γυναίκες (11%) θα έχουν κάποια εγχείρηση για πρόπτωση του πυελικού εδάφους στη διάρκεια της ζωής τους, αλλά αρκετές από αυτές επιθυμούν την διατήρηση της μήτρας τους για διάφορους λόγους.

Η αντιμετώπιση της πρόπτωσης της μήτρας γινόταν  μέχρι πρότινος κυρίως με υστερεκτομή ή χρήση κολπικών πεσσών αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τεχνικά εφικτή η αντιμετώπιση της πρόπτωσης της μήτρας διακοιλιακά ή κολπικά με χρήση πλέγματος ή όχι και με διατήρηση της μήτρας.

Η διεθνώς αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την συχνότητα εμφάνισης αλλά και της βαρύτητας των επιπλοκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πρόπτωσης του πυελικού εδάφους με χρήση προσθετικών υλικών (πλέγματα) όπως διάβρωση των παρακείμενων ιστών και οργάνων, η πιθανότητα ανάπτυξης συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων  κτλ, έχει οδηγήσει την διεθνή επιστημονική κοινότητα στην ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων που εστιάζουν στην χρήση των φυσικών ιστών της ασθενούς (|Native tissue repair). Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επεμβάσεων για την αποκατάσταση της πρόπτωσης της μήτρας αλλά πολλές από αυτές βρίσκονται στο στάδιο  μελέτης της αποτελεσματικότητας τους και των επιπλοκών που δυνητικώς εμφανίζουν. Η διακολπική ανάρτηση της μήτρας από τους ιεροακανθώδεις συνδέσμους ή από τους ιερομητρικούς συνδέσμους είναι οι διαθέσιμες τεχνικές με την μεγαλύτερη εμπειρία διεθνώς, με την ανάρτηση της μήτρας από τους ιεροακανθώδεις συνδέσμους να υπερτερεί όσον αφορά τα διαθέσιμα μακροχρόνια αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989.

 

 

Η διακολπική ανάρτηση της μήτρας από τους ιεροακανθώδεις συνδέσμους είναι μία τεχνική που εφαρμόζετε για περίπου  δυο δεκαετίες διεθνώς (1) και υπάρχει αξιόλογη εμπειρία από την χρήση της μεθόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της και της σχετικές επιπλοκές. Η τεχνική αυτή εφαρμόζετε με την χρήση μιας τομής στον κολπικό βλεννογόνο- διακολπικά- και χωρίς τομές στο δέρμα.  Η αποκατάσταση της πρόπτωσης της μήτρας γίνετε με ανάρτηση της μήτρας από τους ιεροακανθώδεις συνδέσμους ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα με χρήση πλέγματος ή με τη χρήση ενός ή και περισσότερων μη απορροφήσιμων ραμμάτων. Η χρήση των ραμμάτων ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης των επιπλοκών που σχετίζονται με την εφαρμογή πλέγματος διακοιλιακά ή και κολπικά.  Εάν συνυπάρχει κυστεοκήλη, ορθοκήλη, ή ακράτεια ούρων προσπαθείας μπορεί να συνδυαστεί και με τις αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις.Οσον αφορά την αποτελεσματικότητα, σε μια μεταανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2013  από τους  Gutman and Maher, η ανάρτηση της μήτρας από τους ιεροακανθώδεις ήταν το ίδιο αποτελεσματική με την κολπική υστερεκτομή αλλά με μικρότερο χειρουργικό χρόνο, μικρότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση (2). Η μελέτη  LAVA  έδειξε ότι η λαπαροσκοπική υστεροπηξία  δεν ήταν κατώτερη από την ανάρτηση στους ιεροακανθώδεις  όσον αφορά τα ποσοστά επανεμφάνισης πρόπτωσης ( κορυφής κόλπου 3.6%, πρόσθιο διαμέρισμα 50.9%, οπίσθιο διαμέρισμα 18.2%) και την ποιότητα ζωής στους 12 μήνες παρακολούθησης (3). Η SAVE U ως προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη στα 5 έτη παρακολούθησης έδειξε ότι υπήρχε σημαντικά μειωμένη πιθανότητα υποτροπής πρόπτωσης της μήτρας ή επανεγχείρησης μετα από ανάρτηση της μητρας στους ιεροακανθωδεις συνδεσμους σε σχεση με την κολπικη υστερεκτομη και αναρτηση του κολπικου κολοβωματος από τους ιερομητρικούς συνδεσμος (4).Επίσης, μια αναδρομική μελέτη έχει αναφέρει 8 αυτόματες κυήσεις μεταξύ 54 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ανάρτηση μητρας από τους ιεροακανθώδεις συνδέσμους. Υπήρχε ένας πρόωρος τοκετός που οφειλόταν σε δίδυμη κύηση ενώ όλες οι κυήσεις διεκπεραιώθηκαν με καισαρική τομή. Το συμπέρασμα των συγγραφέων ήταν ότι η αντιμετώπιση της πρόπτωσης μητρας με αναρτηση της από τους ιεροακανθωδεις συνδεσμους είναι  η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης για ασθενείς που ενδιαφέρονται να τεκνοποιήσουν στο μέλλον (5).

Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση της πρόπτωσης μήτρας με ανάρτηση της από τους ιεροακανθωδεις συνδεσμους είναι μια τεχνική που προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα ενώ η μη χρήση πλέγματος προσφέρει την δυνατότητα να έχει ένα σχετικά πολύ χαμηλό ποσοστό μακροπρόθεσμων επιπλοκών. Επιπλέον, μπορεί να αποτελεί  μέθοδο επιλογής για ασθενείς που ενδιαφέρονται για διατήρηση της μελλοντικής τους ικανότητας κυοφορίας.

 

 

 

References

  1. C F Maher, M P CaryM C SlackC J MurrayM MilliganP Schluter.
    Uterine preservation or hysterectomy at sacrospinous colpopexy for uterovaginal prolapsed? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2001;12(6):381-4; discussion 384-5. doi: 1007/s001920170017.
  2. Gutman R, Maher C. Uterine-preserving POP surgery. Int Urogynecol J. 2013;24(11):1803–13.
  3. Van IJsselmuiden MN, van Oudheusden A, Veen J, et al. Hysteropexy in the treatment of uterine prolapse stage 2 or higher: laparoscopic sacrohysteropexy versus sacrospinous hysteropexy— a multicentre randomized controlled trial (LAVA trial). BMC Womens Health. 2020;14:112.
  4. Schulten SFM, Detollenaere RJ, Stekelenburg J, IntHout J, Kluivers KB, van Eijndhoven HWF. Sacrospinous hysteropexy versus vaginal hysterectomy with uterosacral ligament suspension in women with uterine prolapse stage 2 or higher: observational follow-up of a multicentre randomized trial. BMJ. 2019;366:l5149.
  5. Cavkaytar S, Kokanalı MK, Tasdemir U, Doganay M, Aksakal O. Pregnancy outcomes after transvaginal sacrospinous hysteropexy.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017;216:204–7.

 

 

 

 

 

Search

Mobile Menou

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ