Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού

Δυστυχώς, δεν είναι εφικτή η κρυοσυντήρηση ωαρίων για κορίτσια που δεν έχουν περάσει στην εφηβεία όπως και για γυναίκες που δεν μπορούν να καθυστερήσουν την χρήση χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου από τον οποίο πάσχουν. Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην χημειοθεραπεία είναι περισσότερο γοανδοτοξικά από άλλα με αποτέλεσμα την αναστρέψιμη η μη βλάβη των ωοθηκών και την απουσία ωαρίων διαθέσιμων προς γονιμοποίηση. Επίσης ορισμένες μορφές ακτινοθεραπείας μπορεί να έχουν παρόμοια αποτελέσματα.

Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού αποσκοπεί στην μελλοντική διατήρηση της γονιμότητας της γυναίκας με την κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού. Ο ωοθηκικός ιστός που καταψύχεται περιέχει αρχέγονα εμβρυικά κύτταρα και ο σχεδιασμός βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνικών που θα επιτρέψουν την ωρίμανση λειτουργικών ωαρίων στο εργαστήριο τα οποία θα είναι σε θέση να γονιμοποιηθούν, να δώσουν έμβρυα κατάλληλα προς τεκνοποίηση.

Πως γίνεται ?

Γίνεται με σφηνοειδή βιοψία της μιας ή και των  ωοθηκών κατά την διάρκεια της επέμβασης που θα υποβληθεί η ασθενής για την αντιμετώπιση της κακοήθειας που πάσχει. Σε περίπτωση άμεσης χημειοθεραπείας ή και ακτινοθεραπείας  μπορεί να προηγηθεί λαπαροσκοπική επέμβαση για την λήψη της ωοθηκικής βιοψίας. Ο ιστός της βιοψίας μεταφέρεται άμεσα στο εργαστήριο για επεξεργασία και κατάψυξη.

Κίνδυνος ύπαρξης καρκινικών κυττάρων στον ιστό της βιοψίας

Ο ιστός βιοψίας θα ελεχθεί εκτεταμένα και λεπτομερώς για τον αποκλεισμό της παρουσίας καρκινικών κυττάρων πριν την κατάψυξη του με τις πιο  σύγχρονες διαθέσιμες μεθόδους. Επίσης, θα γίνει επανέλεγχος του ιστού κατά την μελλοντική  απόψυξη του για χρήση  με τις διαθέσιμες μεθόδους της εποχής του.

Αποτελέσματα

Προς το παρόν όμως τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι πολύ χαμηλά και η μέθοδος έχει κυρίως ερευνητικό χαρακτήρα.

Search

Mobile Menou

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ