Κρυοσυντήρηση σπέρματος

 • 1953 - παρατηρήθηκε γονιμοποίηση και εμβρυική ανάπτυξη με χρήση ανθρώπινου σπέρματος που διατηρήθηκε σε ξηρό πάγο (Sherman).
 • 1964 - 1η γέννηση με χρήση ανθρώπινου σπέρματος που διατηρήθηκε σε υγρό με γλυκερόλη.
 • 1973 - Ανάπτυξη στην Γαλλία του 1ου συνδέσμου τραπεζών σπέρματος (CECOS France)
Ενδείξεις κρυοσυντήρησης σπέρματος
 • Θεραπεία υπογονιμότητας
 • Αζωοσπερμία
 • Διατήρηση σπέρματος για μεταγενέστερη χρήση με μικρογονιμοποίηση (ICSI)
 • Αποφυγή επαναλαμβανόμενων βιοψιών του όρχεος.
 • Εξασφάλιση διαθέσιμου σπέρματος πριν την ωοθηκική διέγερση.
 • Διατήρηση γονιμότητας σε άντρες που παρουσιάζουν κακή εικόνα παραμέτρων σπέρματος με επιδεινούμενη εικόνα με σκοπό την διατήρηση σπέρματος και χρήση στο μέλλον.
 • Σε αγόρια και ενήλικες πριν την έναρξη γοναδοτοξικής θεραπείας.
 Ειδικές περιπτώσεις όπως
 • Απουσία του συζύγου λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων την ημέρα της ωοληψίας
 • Χρήση δωρεάς ωαρίων
 • Λήψη σπέρματος με ηλεκτρική διέγερση
 • Αδυναμία λήψης σπέρματος από τον άντρα λόγω stress την ημέρα της ωοληψίας.
 • Στειροποίηση του άντρα με απολίνωση του σπερματικού πόρου.

Διάρκεια κατάψυξης σπέρματος

Τυπικά δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην διάρκεια της κρυοσυντήρησης του σπέρματος.

Ικανότητα σπέρματος μετά από κρυοσυντήρηση
 
Η γονιμοποιητική ικανότητα του κρυοσυντηρημένου σπέρματος είναι εφάμιλλη αυτής του φρέσκου σπέρματος. Η κρυοσυντήρηση σπέρματος δεν σχετίζεται με την ανάπτυξη συγγενών ή άλλων εμβρυικών ανωμαλιών.

Search

Mobile Menou

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ