Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού

Μερικές θεραπείες για τον καρκίνο (χημειοθεραπείες ή /και ακτινοθεραπείες) μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητα νεαρών αγοριών και αυτό θα μπορούσε να τα εμποδίσει στο μέλλον να αποκτήσουν παιδιά. Οι συνήθεις μέθοδοι διατήρησης γονιμότητας όπως π.χ η κατάψυξη σπέρματος δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα  νεαρά αγόρια γιατί δεν έχουν αρχίσει να παράγουν σπέρμα. Έτσι, σε αυτά τα παιδιά μπορεί να προσφερθεί η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού για την προστασία και διατήρηση της μελλοντικής τους γονιμότητας.

 

Αποτελεσματικότητα της κρυοσυντήρησης ορχικού ιστού

Είναι σχετικά νέα τεχνική με περιορισμένα δεδομένα στον άνθρωπο και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται  ως ‘’πειραματική’’. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αποδειχθεί επιτυχής σε πειραματόζωα  δεν υπάρχουν γεννήσεις προ το παρόν από κατεψυγμένο ορχικό ιστό στο ανθρώπινο είδος . Τα ποσοστά επιτυχίας θα γίνουν γνωστά όταν τα νεαρά αγόρια με κατεψυγμένο ορχικό ιστό θα φτάσουν μια ηλικία που θα θέλουν να κάνουν οικογένεια.

 

Παρουσία καρκινικών κυττάρων στον ορχικό ιστό

Ορισμένοι καρκίνοι όπως η λευχαιμία και τα λεμφώματα παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με συμπαγείς όγκους να επιμολύνουν τον ιστό ορχικής βιοψίας με καρκινικά κύτταρα. Ο ιστός ορχικής βιοψίας που θα συλλεχθεί θα ελεχθεί πριν την κατάψυξη του σχολαστικά και τις πιο σύγχρονες μεθόδους για τον αποκλεισμό της παρουσίας καρκινικών κυττάρων. Επίσης, όταν στο μέλλον όταν αποψυχθεί για να χρησιμοποιηθεί θα επανελεγχθεί με τις διαθέσιμες μεθόδους της εποχής.

 

Περίληψη διαδικασίας  βιοψίας    

Υπό γενική αναισθησία και σπανιότερα με τοπική αναισθησία γίνεται σφηνοειδής εκτομή ορχικού ιστού από τον ένα όρχι. Το δείγμα θα μεταφερθεί άμεσα στο εργαστήριο για επεξεργασία και κατάψυξη.

Η σφηνοειδής εκτομή (βιοψία) είναι επέμβαση ρουτίνας και μετά την επέμβαση και οι δύο όρχεις θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Search

Mobile Menou

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ